Cambridge School was founded on the belief that every child deserves the opportunity for an excellent education. We are committed to providing that education for children who learn differently. Our program is individualized to meet each child’s needs and his or her welfare is our primary objective.Cambridge is a small school where teaching, learning and personal relationships are paramount. Our curriculum develops specific academic skills, builds a foundation of knowledge on those skills and stimulates intellectual curiosity.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
125
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:4
7
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(609)730-9553
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Kindergarten-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
$40,985
Số người
125
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:4
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Năm thành lập
2001
Quy mô lớp học
7
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng