Trường thí điểm của Google
Hỗ trợ tài chính
Bishop Montgomery High School có hỗ trợ tài chính cho gia đình người Việt Nam không?
Mức % học phí phổ biến mà Bishop Montgomery High School hỗ trợ là bao nhiêu?

10%-20%

1% 10% 20% 30% 40+%
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.
Bạn có câu hỏi về Trường?

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng