• Người dùng FindingSchool tại châu Á
    5 / 5

    Chất lượng học thuật của trường trên trung bình, những năm gần đây có gần 400 học sinh tốt nghiệp được lọt vào top 30 của Mỹ, phản hồi của học sinh và phụ huynh về trường rất tốt, từ chất lượng đội ngũ giảng dạy đến đội ngũ giáo viên. sự an toàn của môi trường trong khuôn viên trường và sự thân thiện trong mối quan hệ giữa các bạn cùng lớp.Tất cả đều tốt. Tóm lại, trường phù hợp với học sinh có điểm trên trung bình và mong muốn nộp đơn vào 30 trường đại học hàng đầu trong tương lai.

    27/02/2017
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng