Academy High School's mission is to provide equitable opportunities for all student to attain those academic and social skills necessary to become productive and successful member of society. Student learn in different ways and should be provided a variety of approaches where they are actively engaged in the learning process. Students' self-esteem is enhanced by positive relationship and mutual respect where they are treated as valuable individual with unique, physical, social, emotional, and intellectual needs.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
187
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:37
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(954)680-8309
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại ô
ESL
N/A
Học phí
N/A
Số người
187
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:37
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng