Or via social:

Giới thiệu trường

Thông Tin Trường King's School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
King's School King's School King's School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
£42000
Học phí Ngoại trú
£27495
Sĩ số học sinh
845
Học sinh quốc tế
20%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
N/A

IB
Không
Trường đồng giáo dục
Nội trú: / Ngoại trú:

Chương trình học

Hoạt động ngoại khóa

(11)
Ballet
Violin
Fencing
Drama
Construction
Horse Riding
Ballet
Violin
Fencing
Drama
Construction
Horse Riding
Tennis
Mandarin
Sylvanian Families
Creative Dance
Story Telling
Xem tất cả

Thông tin liên hệ

+44 1227 595501
ask@international.kings-school.co.uk
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()