Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
B-
Tốt nghiệp C
Học thuật C
Ngoại khóa B
Cộng đồng A+
Đánh giá B+
"Trường Trung học Cambridge Matignon là một trường tư thục ở Cambridge, Massachusetts và được coi là hòn ngọc của nền giáo dục Mỹ.;
Cambridge Matignon cam kết giúp các em học sinh đạt được thành tích học tập xuất sắc nhờ việc học tập kết hợp với thực tiễn, giúp các em biết xây dựng lòng tự tôn, biết tôn trọng người khác và sẵn sàng phục vụ cộng đồng. Là một trường dự bị đại học đào tạo đa dạng học sinh, trường Cambridge Matignon cam kết giáo dục con người một cách toàn diện về mặt tinh thần, học thuật và xã hội để truyền cảm hứng cho những người ủng hộ lòng nhân ái và sự tự tin, từ đó hướng tới những lợi ích cao cả hơn."
Xem thêm
Thông Tin Trường Cambridge Matignon School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Cambridge Matignon School Cambridge Matignon School Cambridge Matignon School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
300
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
50%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:18
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
7
Điểm SAT
1106
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú 9-12

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
LAC #1 Williams College 1
#12 Dartmouth College 1
#13 Brown University 1
#17 Cornell University 1
#18 Columbia University 1
#32 Tufts University 1
#34 University of California: Irvine 1
#36 Boston College 1
#41 Boston University 1
#44 Georgia Institute of Technology 1
#44 Northeastern University 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#51 Villanova University 1
#55 Florida State University 1
#62 George Washington University 1
#62 Syracuse University 1
#62 University of Pittsburgh 1
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1
#67 University of Connecticut 1
#67 University of Massachusetts Amherst 1
#67 Worcester Polytechnic Institute 1
#72 Fordham University 1
#72 Indiana University Bloomington 1
#77 Michigan State University 1
#83 University of Iowa 1
#89 Howard University 1
#89 Stonehill College 1
#97 Clark University 1
#97 University of San Diego 1
#105 University of Arizona 1
#115 Fairfield University 1
#120 Hampshire College 1
Arizona State University 1
#121 Temple University 1
#121 University of Vermont 1
#136 SUNY College at Purchase 1
#137 Seton Hall University 1
#137 University of Alabama 1
#137 University of New Hampshire 1
#151 James Madison University 1
#151 Marymount Manhattan College 1
#151 Simmons University 1
#166 Hofstra University 1
#166 Quinnipiac University 1
#166 University of Hawaii at Manoa 1
#176 Catholic University of America 1
#176 University of Massachusetts Lowell 1
#182 University of Rhode Island 1
#202 Springfield College 1
#219 Sacred Heart University 1
#219 University of Maine 1
#234 Pace University 1
#234 Suffolk University 1
#234 University of Massachusetts Boston 1
#234 University of Massachusetts Dartmouth 1
LAC #55 Connecticut College 1
#285 University of New England 1
Assumption College 1
Belmont Abbey College 1
Bentley University 1
Bridgewater State University 1
Bryant University 1
Bunker Hill Community College 1
California College of the Arts 1
Champlain College 1
College of the Atlantic 1
Curry College 1
Dean College 1
Elmira College 1
Emmanuel College-Boston-MA 1
Endicott College 1
Fitchburg State University 1
Framingham State University 1
Hawaii Pacific University 1
hult international business school 1
Johnson & Wales University: Providence 1
Keene State College 1
Lasell College 1
Lesley University 1
Louisiana State University at Eunice 1
Loyola University Maryland 1
Marist College 1
Massachusetts Bay Community College 1
Massachusetts Maritime Academy 1
MCPHS University 1
Medaille College 1
Merrimack College 1
Missouri Western State University 1
Nichols College 1
North Shore Community College 1
Norwich University 1
Ohio State University: Columbus Campus 1
Ottawa University 1
Penn State University Park 1
Plymouth State University 1
Pratt Institute 1
Providence College 1
Regis College 1
Rhode Island School of Design 1
Roger Williams University 1
Saint Anselm College 1
Saint Joseph's University 1
Saint Michael's College 1
Salem State University 1
Salve Regina University 1
School of the Art Institute of Chicago 1
St. John's University 1
SUNY Maritime College 1
The New School College of Performing Arts 1
Trinity Washington University 1
University of Bridgeport 1
University of Maine at Farmington 1
University of Maryland: College Park 1
University of Minnesota: Twin Cities 1
University of New Haven 1
University of Tampa 1
University of Texas at San Antonio 1
University of Toronto 1
Wentworth Institute of Technology 1
Westfield State University 1
Wheaton College 1
Worcester State University 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2017-2019 2014-2016 Tổng số
Tất cả các trường 58 55 28
#1 Princeton University 1 trúng tuyển 1
#3 Harvard College 1 trúng tuyển 1 2
#6 University of Chicago 1 trúng tuyển 1 2
#12 Dartmouth College 1 trúng tuyển 1
#13 Brown University 1 trúng tuyển 1
#17 Cornell University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#18 University of Notre Dame 1 trúng tuyển 1 2
#18 Columbia University 1 trúng tuyển 1
#22 Georgetown University 1 trúng tuyển 1 2
#25 University of Southern California 1 trúng tuyển 1 2
#25 University of Michigan 1 trúng tuyển 1 2
#25 New York University 1 trúng tuyển 1 2
#29 Wake Forest University 1 trúng tuyển 1
#32 Tufts University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#34 University of California: Irvine 1 trúng tuyển 1
#36 Boston College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#41 Boston University 1 trúng tuyển 1 2
#41 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1
#44 Georgia Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#44 Northeastern University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1 2
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#51 Villanova University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#51 Purdue University 1 trúng tuyển 1 2
#55 Florida State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#62 Syracuse University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#62 George Washington University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#62 Rutgers University 1 trúng tuyển 1 2
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#62 University of Pittsburgh 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#67 University of Massachusetts Amherst 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#67 University of Connecticut 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#72 American University 1 trúng tuyển 1 2
#72 Indiana University Bloomington 1 trúng tuyển 1
#72 Fordham University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#83 University of Iowa 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#83 Marquette University 1 trúng tuyển 1 2
#89 Howard University 1 trúng tuyển 1
#97 Clark University 1 trúng tuyển 1
#97 University of San Diego 1 trúng tuyển 1
#105 Drexel University 1 trúng tuyển 1 2
#105 University of Arizona 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#115 Fairfield University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1 2
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1
#121 Temple University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#121 University of Vermont 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#137 University of Central Florida 1 trúng tuyển 1
#137 Seton Hall University 1 trúng tuyển 1
#137 University of New Hampshire 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#137 University of Alabama 1 trúng tuyển 1
#151 James Madison University 1 trúng tuyển 1
#151 Simmons University 1 trúng tuyển 1
#166 Hofstra University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#166 University of Hawaii at Manoa 1 trúng tuyển 1
#166 Quinnipiac University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#176 Catholic University of America 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#176 University of Massachusetts Lowell 1 trúng tuyển 1
#182 University of Rhode Island 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#202 Springfield College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#202 Florida Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#219 Sacred Heart University 1 trúng tuyển 1
#219 University of Maine 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#234 University of Massachusetts Boston 1 trúng tuyển 1
#234 Suffolk University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#234 Pace University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#234 University of Hartford 1 trúng tuyển 1
#234 University of Massachusetts Dartmouth 1 trúng tuyển 1
#285 University of New England 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
University of Minnesota: Twin Cities 1 trúng tuyển 1
University of Texas at San Antonio 1 trúng tuyển 1
University of Bridgeport 1 trúng tuyển 1
Lesley University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Ohio State University: Columbus Campus 1 trúng tuyển 1
Penn State University Park 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
Barry University 1 trúng tuyển 1
American International College 1 trúng tuyển 1
University of Maryland: College Park 1 trúng tuyển 1
Indiana State University 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2017-2019 2014-2016 Tổng số
Tất cả các trường 6 15 6
#1 Williams College 1 trúng tuyển 1
#5 Wellesley College 1 trúng tuyển 1 2
#6 Bowdoin College 1 trúng tuyển 1 2
#15 Hamilton College 1 trúng tuyển 1
#18 University of Richmond 1 trúng tuyển 1
#18 United States Air Force Academy 1 trúng tuyển 1
#24 Colby College 1 trúng tuyển 1 2
#25 Bates College 1 trúng tuyển 1 2
#33 College of the Holy Cross 1 trúng tuyển 1
#36 Mount Holyoke College 1 trúng tuyển 1
#39 Trinity College 1 trúng tuyển 1 2
#55 Connecticut College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#72 Hobart and William Smith Colleges 1 trúng tuyển 1
#89 Stonehill College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#111 Susquehanna University 1 trúng tuyển 1
#120 Hampshire College 1 trúng tuyển 1
#124 Morehouse College 1 trúng tuyển 1
#136 SUNY College at Purchase 1 trúng tuyển 1
#151 Marymount Manhattan College 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2017-2019 2014-2016 Tổng số
Tất cả các trường 1 1 0
#1 University of Toronto 1 trúng tuyển 1
#3 McGill University 1 trúng tuyển 1

Chương trình học

Chương trình AP

(7)
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
Physics 1 Vật lý 1
Psychology Tâm lý học
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
Physics 1 Vật lý 1
Psychology Tâm lý học
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
United States History Lịch sử nước Mỹ
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(13)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(15)
Efficamur Christiferi
Matignon Drama Company
Spectrum Club
Academic Decathlon
Matignon Step team
Robotics Team
Efficamur Christiferi
Matignon Drama Company
Spectrum Club
Academic Decathlon
Matignon Step team
Robotics Team
Project Lit Matignon
Model United Nations Debate Club
Bullet Journaling Club
The Matignon Mirror
Matignon dance team
Sustainability Club
Science Club
Students of Color Association (SOCA)
Mock Trial
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(6)
Music Âm nhạc
2D Design Thiết kế 2D
Drawing Hội họa
Graphic Design Thiết kế đồ họa
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Art Nghệ thuật
Nổi bật
Trường nội trú
Applewild School United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
The Winchendon School United States Flag

Hỏi đáp về Cambridge Matignon School

Các thông tin cơ bản về trường Cambridge Matignon School.
Cambridge Matignon School là một trường Trường đồng giáo dục Ngoại trú tư thục tại Bang Massachusetts, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1945, và hiện có khoảng 300 học sinh.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.matignon.org.
Trường Cambridge Matignon School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Cambridge Matignon School cung cấp 7 môn AP.

Trường Cambridge Matignon School cũng có 50% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Cambridge Matignon School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2022, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: Williams College, Dartmouth College, Brown University, Cornell University và Columbia University.
Yêu cầu tuyển sinh của Cambridge Matignon Schoolbao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Cambridge Matignon Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Cambridge Matignon School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Cambridge Matignon School cho năm 2024 là $25,000, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại info@matignon.org .
Trường Cambridge Matignon School toạ lạc tại đâu?
Trường Cambridge Matignon School toạ lạc tại bang Bang Massachusetts , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Boston, có khoảng cách chừng 4. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Logan International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Cambridge Matignon School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Cambridge Matignon School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 339 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Cambridge Matignon School cũng được 48 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Cambridge Matignon School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Cambridge Matignon School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Cambridge Matignon School tại địa chỉ: http://www.matignon.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 617-876-1212.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Cambridge Matignon School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: International School of Boston, North Cambridge Catholic High School and Dearborn Academy.

Thành phố chính gần trường nhất là Boston. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Boston.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Cambridge Matignon School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Cambridge Matignon School là B-.

Đánh giá theo mục của trường Cambridge Matignon School bao gồm:
C Tốt nghiệp
C Học thuật
B Ngoại khóa
A+ Cộng đồng
B+ Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()