Or via social:
Giới thiệu trường
Trường Wells Cathedral School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Wells Cathedral School Wells Cathedral School
Tiêu chí chính
Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
£30765
Sĩ số học sinh
696
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
N/A
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
N/A
Điểm SAT
N/A
Trường đồng giáo dục
Nội trú: / Ngoại trú:
Chương trình học
Hoạt động ngoại khóa
(59)
Raspberry Pi Computer Club
Specialist Maths Group
Lower School Book Group
Creative Writing
National Cipher Challenge
History Society
Raspberry Pi Computer Club
Specialist Maths Group
Lower School Book Group
Creative Writing
National Cipher Challenge
History Society
Go4Set
BP STEM Challenge
Prep and ICT access
French Debating Club
Economics Society
Physics Focus
Maths Drop ins
C3L6 and Olympiad Chemistry
Chemistry drop ins
English drop in
ESOL drop in
Discovering Psychology
Y10/11 Study skills
Sixth Form Support
Art Club
Bridge Club
Christmas Cake Club
Life Drawing
Lower School Production
Model Making Club
Photography Club
Penniless Porch Players
Senior Production
Training Symphony Orchestra
Symphonic Band
Lunchtime Concerts
Music Theory
Lower School Choir
John Muir Award
YNAS award
Sewing Skills
Photography
Campcraft
Communication Skills
Strategy Games
Lego Engineering
Creative
Leadership
Pioneering
Archery
Air Rifle
Bushcraft
Climbing Wall club
CCF
Orienteering
Duke of Edinburgh Award
Community Service
Community Cooking
Community Gardening
Vineyard Café
Bishop’s Palace Gardens
Community Art
Symphony Orchestra
Xem tất cả

Thông tin liên hệ
+44 1749 834200
admissions@wells.cathedral.school
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()