Or via social:
Giới thiệu trường
Trường King's School Rochester, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool

Hình ảnh của trường
King's School Rochester
Tiêu chí chính
Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
£31590
Sĩ số học sinh
260
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
N/A
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
N/A
Điểm SAT
N/A
Trường đồng giáo dục
Nội trú: / Ngoại trú:
Chương trình học
Hoạt động ngoại khóa
(3)
CCF (Combined Combat Force)
Hands
Technical Theatre
CCF (Combined Combat Force)
Hands
Technical Theatre
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()