Or via social:
Giới thiệu trường
Trường King's School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool

Hình ảnh của trường
King's School King's School King's School
Tiêu chí chính
Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
£42000
Sĩ số học sinh
845
Học sinh quốc tế
20%
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
N/A
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
N/A
Điểm SAT
N/A
Trường đồng giáo dục
Nội trú: / Ngoại trú:
Chương trình học
Hoạt động ngoại khóa
(11)
Ballet
Violin
Fencing
Drama
Construction
Horse Riding
Ballet
Violin
Fencing
Drama
Construction
Horse Riding
Tennis
Mandarin
Sylvanian Families
Creative Dance
Story Telling
Xem tất cả

Thông tin liên hệ
+44 1227 595501
ask@international.kings-school.co.uk
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()