Or via social:
Giới thiệu trường
Trường King's Ely, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool

Hình ảnh của trường
King's Ely King's Ely
Tiêu chí chính
Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
£31065
Sĩ số học sinh
1040
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
N/A
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
N/A
Điểm SAT
N/A
Trường đồng giáo dục
Nội trú: / Ngoại trú:
Chương trình học

Thông tin liên hệ
+44 1353 660701
admissions@kingsely.org
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()