Or via social:
Giới thiệu trường
Trường EF Academy Oxford, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool

Hình ảnh của trường
EF Academy Oxford EF Academy Oxford EF Academy Oxford EF Academy Oxford EF Academy Oxford EF Academy Oxford
Tiêu chí chính
Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
£30750
Sĩ số học sinh
160
Học sinh quốc tế
95%
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
N/A
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
N/A
Điểm SAT
N/A
Trường đồng giáo dục
Nội trú: / Ngoại trú:
Chương trình học
Hoạt động ngoại khóa
(13)
Historical Film Club
Theatre Workshop
Art for Change Club
Dance
Choir
French Club
Historical Film Club
Theatre Workshop
Art for Change Club
Dance
Choir
French Club
Italian Club
Duke of Edinburgh’s Award
Model UN
3D Printing Club
Maths Challenge
Drone and Engineering Club
Cookery Class
Xem tất cả
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()