Individual and group therapy sessions with certified, licensed and experienced therapists are scheduled on a regular basis based upon the social/emotional needs of the student. Therapists offer support throughout the school day to students and their families. Parents and family members are involved in the treatment process in and attempt to strenghthen the family. Arlyn provides students with a therapeutic arts program to address developmental stages and related issues through visual expression by developing and enhancing self-control, frustration tolerance, socialization skills and self esteem.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
29
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:3
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(847)256-7117
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 5-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
N/A
Số người
29
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:3
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng