New Garden Friends School: Empowering Minds*Strengthening Community*Enriching Spirit. New Garden Friends School seeks to be an inclusive, innovative educational community guided by Quaker beliefs and committed to honoring and developing each person's gifts.
New Garden Friends School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
275
Học sinh quốc tế
9%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:8
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
30 University of North Carolina at Chapel Hill 1 người
12 Haverford College 1 người
25 Kenyon College 1 người
45 Bard College 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
336-299-0964
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
K-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Học phí
$20,350
Số người
275
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:8
Học sinh quốc tế
9%
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
38%
SAT
N/A
Năm thành lập
1971
Hình thức phỏng vấn
Skype
Diện tích trường
35 mẫu Anh
Quy mô lớp học
12
Tôn giáo
贵格教
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng