At Holy Cross Regional School, our mission is to cultivate within the Holy Cross Regional Catholic School community a challenging learning environment grounded in Christian values and Catholic traditions that will empower our students to engage in a lifetime of service, challenge them to become leaders and encourage them to share the Message of God.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
215
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:7
Tỷ lệ giáo viên cao học
50%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
4 University of Chicago 1 người
8 Duke University 1 người
15 Vanderbilt University 1 người
18 University of Notre Dame 1 người
21 Emory University 1 người
23 University of Southern California 1 người
26 University of Virginia 1 người
27 Wake Forest University 1 người
30 Boston College 1 người
30 University of North Carolina at Chapel Hill 1 người
34 College of William and Mary 1 người
52 Ohio State University: Columbus Campus 1 người
57 George Washington University 1 người
61 Clemson University 1 người
61 University of Georgia 1 người
66 Fordham University 1 người
70 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 người
89 North Carolina State University 1 người
89 SUNY College of Environmental Science and Forestry 1 người
99 Drexel University 1 người
99 Loyola University Chicago 1 người
9 Davidson College 1 người
14 Wesleyan University 1 người
32 University of Richmond 1 người
47 The University of the South 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(434)847-5436
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Prekindergarten-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Không có
Học phí
$9,850
Số người
215
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:7
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
50%
SAT
N/A
Năm thành lập
1879
Quy mô lớp học
15
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Ảnh về trường (3)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng